Thailandwebtoday

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - gotoblack

หน้า: [1]
1
รวมขายยานอนหลับที่ดีที่สุด และนิยมใช้กันมากที่สุด จะมีตัวไหนบ้างมาดูกันเลย วันนี้เราจะมารีวิวยานอนหลับยอดนิยมที่ใช้กัน ก่อน อื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ายานอนหลับ มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดนรวมถึงแบบฉีดและแบบดม ยานอนหลับเป็นยากดประสาทที่ ทําให้นอนหลับ นิยมใช้ทางการแพทย์เพื่อทําให้คนไข้หลับพักผ่อน ออกฤทธิ์อาการน้องๆยาสลบ มิจฉาชีพใช้ในการมอมเหยื่อจน เป็นที่มาของยามอมสาวหรือยาเสียสาวนั่นเอง โดยแบ่งยานอนหลับออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่


1. ยานอนหลับแบบกัน
2. ยานอนหลับแบบฉีด
3. ยานอนหลับแบบดม

ยานอนหลับนั้นสามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกฎหมายได้แก่ กลุ่มยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จําเป็น ซึ่งหากจะใช้ยาต้องสั่งยา โดยแพทย์เท่านั้น ส่วนอีกกลุ่มคือยาอันตราย ยากลุ่มนี้ไม่ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทที่รุนแรงเหมือนกลุ่มแรก เป็นยาที่ทําให้เกิด ภาวะสงบ ออกฤทธิ์โดยการไปลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือลดความตื่นเต้น

การใช้ยาประเภทนี้ในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอาการพูดคําคละละเลือน, การยืนและการทรงตัวแย่ลงมีอาการสลึมสลือ การใช้ยา นี้ในปริมาณน้อยจะช่วยให้เกิดภาวะสงบ แต่การใช้มากเกินไปอาจทําให้เกิดความวิตกกังวล รุกลี้ลุกรน อีกทั้งการใช้ยานี้ติดต่อกัน เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความจําเสื่อมได้

ในบทความนี้เราจะได้รับรู้ถึงสรรพคุณของยานอนหลับที่นิยมใช้กันและเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุด เป็นยานอนหลับที่มีโรงงานผลิตที่ ต่างประเทศและนําเข้ามาขายในบ้านเรา จะมียานอนหลับตัวไหนบ้างเชิญติดตามได้เลยค่ะ


อันดับที่หนึ่ง  (Dormicum) หรือมิดาโซแลม (Midazolam) วงการทั่วไปให้ฉายาว่าเป็น "ยาเสียสาว" ยา นอนหลับโดมิคุมตัวนี้ในวงการแพทย์นํามาใช้รักษาอาการของโรคลมชักชนิดเฉียบพลัน ใช้เป็นยานอนหลับ และคลายเครียดสงบ ประสาท ใช้การส่องกล้องตรวจอวัยวะต่างๆ (Endoscopy) รวมทั้งใช้ก่อนทําการผ่าตัด ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับที่รับประทานง่าย หาซื้อยาก มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ํา ที่บ้านเรากฏหมายมีการควบคุมต้องสั่งจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น ยาโดมิคุมองค์การอนามัยโลก จัดให้เป็นยาจําเป็นต่อระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน ส่วยคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียา หลักแห่งชาติต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

2


เมื่อรับประทานยาเข้าไปในร่างกาย ยาจะกระจายไปจับตัวรับในสมองซึ่งรวมตัวเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนในส่วนต่าง ๆ ของสมอง ทำให้เกิดฤทธิ์ยับยั้งการนำสัญญาณประสาทในสมอง จากการที่ยาออกฤทธิ์กับตัวรับนี้ เมื่อหยุดใช้ยาทันทีจะทำให้เกิดอาการถอนยา ซึ่งเป็นภาวะกระตุ้นของสมอง ได้แก่  มีอาการวิตกกังวลรุนแรง กระวนกระวาย โรคจิต หรือเกิดอาการชักได้ เช่นเดียวกับผู้ที่หยุดดื่มสุราทันที เนื่องจากแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ที่ตัวรับชนิดนี้เช่นเดียวกับยา benzodiazepine ฉะนั้นการรู้จักวิธีหยุดยาอย่างช้า ๆ จึงสำคัญพอ ๆ กับการรู้จักวิธีใช้ยา

การใช้เพื่อเป็นยานอนหลับ คลายกังวล แพทย์ควรวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร เพื่อจะได้พิจารณาเลือกชนิดยาให้เหมาะสมกับโรคหรือภาวะนั้น ๆ ขายยานอนหลับ

3
รวมขายยานอนหลับที่ดีที่สุด และนิยมใช้กันมากที่สุด จะมีตัวไหนบ้างมาดูกันเลย วันนี้เราจะมารีวิวยานอนหลับยอดนิยมที่ใช้กัน ก่อน อื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ายานอนหลับ มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดนรวมถึงแบบฉีดและแบบดม ยานอนหลับเป็นยากดประสาทที่ ทําให้นอนหลับ นิยมใช้ทางการแพทย์เพื่อทําให้คนไข้หลับพักผ่อน ออกฤทธิ์อาการน้องๆยาสลบ มิจฉาชีพใช้ในการมอมเหยื่อจน เป็นที่มาของยามอมสาวหรือยาเสียสาวนั่นเอง โดยแบ่งยานอนหลับออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่


1. ยานอนหลับแบบกัน
2. ยานอนหลับแบบฉีด
3. ยานอนหลับแบบดม

ยานอนหลับนั้นสามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกฎหมายได้แก่ กลุ่มยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จําเป็น ซึ่งหากจะใช้ยาต้องสั่งยา โดยแพทย์เท่านั้น ส่วนอีกกลุ่มคือยาอันตราย ยากลุ่มนี้ไม่ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทที่รุนแรงเหมือนกลุ่มแรก เป็นยาที่ทําให้เกิด ภาวะสงบ ออกฤทธิ์โดยการไปลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือลดความตื่นเต้น

การใช้ยาประเภทนี้ในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอาการพูดคําคละละเลือน, การยืนและการทรงตัวแย่ลงมีอาการสลึมสลือ การใช้ยา นี้ในปริมาณน้อยจะช่วยให้เกิดภาวะสงบ แต่การใช้มากเกินไปอาจทําให้เกิดความวิตกกังวล รุกลี้ลุกรน อีกทั้งการใช้ยานี้ติดต่อกัน เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความจําเสื่อมได้

ในบทความนี้เราจะได้รับรู้ถึงสรรพคุณของยานอนหลับที่นิยมใช้กันและเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุด เป็นยานอนหลับที่มีโรงงานผลิตที่ ต่างประเทศและนําเข้ามาขายในบ้านเรา จะมียานอนหลับตัวไหนบ้างเชิญติดตามได้เลยค่ะ


อันดับที่หนึ่ง  (Dormicum) หรือมิดาโซแลม (Midazolam) วงการทั่วไปให้ฉายาว่าเป็น "ยาเสียสาว" ยา นอนหลับโดมิคุมตัวนี้ในวงการแพทย์นํามาใช้รักษาอาการของโรคลมชักชนิดเฉียบพลัน ใช้เป็นยานอนหลับ และคลายเครียดสงบ ประสาท ใช้การส่องกล้องตรวจอวัยวะต่างๆ (Endoscopy) รวมทั้งใช้ก่อนทําการผ่าตัด ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับที่รับประทานง่าย หาซื้อยาก มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ํา ที่บ้านเรากฏหมายมีการควบคุมต้องสั่งจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น ยาโดมิคุมองค์การอนามัยโลก จัดให้เป็นยาจําเป็นต่อระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน ส่วยคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานี้ลงในบัญชียา หลักแห่งชาติต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

4
ขายยานอนหลับ มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ ขอแนะนำยานอนหลับโดมิคุม สุดยอดยานอนหลับที่ดีที่สุดในขณะนี้ ใช้งานง่ายเห็นผลไวไม่มีอาการข้างเคียง และยังเป็นยานอนหลับยอดนิยมอยู่ในขณะนี้ด้วย ทุกตัวการันตีรับประกันผล ราคาไม่แพงอย่างที่คิด สอบถามกันเข้ามาได้เลย เรามีสินค้าพร้อมส่ง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ขายยานอนหลับอันดับ 1 ที่รับประกันสินค้า มียานอนหลับให้ท่านได้เลือกใช้มากมาย มียานอนหลับแบ่งขายทุกยี่ห้อ ไม่ต้องไปถามหาร้านขายยาใน pantip ก็ได้ มาดูที่ http://sleepforlife09.com/ ได้เลย รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น เพราะเราใส่ใจลูกค้า ยินดีให้คำปรึกษาปัญหานอนไม่หลับ  http://sleepforlife09.com/ ( ขายยานอนหลับ )

5


ควักกระเป๋ายานอนหลับที่นี่สุดๆเสมอทุน! เรียงโปรแตงโมชั่นอีกจากนั้น! ยานอนหลับทั้งหมดตระกูลไม่ว่าจะมีชีวิตวิธาเม็ดกับวิธาห้วงน้ำ ร้านค้าสิ่งของดิฉันกอบด้วยจำหน่ายทั่วฝ่าย ในที่ทูเดย์ฉันขอร้องบรรยายโปรแตงโมชั่นสุดคุ้มค่า! ตัดทอนแลกพิภัชเพิ่มรับรองปีใหม่ขนันเดินทางพ้น กับข้าวยานอนหลับแผนที่น้ำดื่มโดไม่กำกับ 5mg พร้อมกับยานอนหลับผอมมองมพวกธารา ซึ่งหมายถึงยานอนหลับเนื้อที่ค้าขายถูกใจมุทธาพร้อมกับกินงานฉลองสบาย คลุกเคล้าเครื่องดื่มหรือไม่ฉีดพ่นเข้าไปเส้นโลหิตดำนาก็ได้ กายยาเสพติดแผลงฤทธิ์ปฏิบัติอุปการะนอนหลับช้าทั้งๆ ที่ 4 ขณะ แล้วจึงไม่พิลึกแดนโดมิกำกับนั้นได้รับยอมรับเลือกสรรส่งมอบหมายความว่ายานอนหลับมัสดกแบบชูไว้ในช่วงนี้ พร้อมทั้งดำรงฐานะยาเสพติดจำหน่ายโศภามีอยู่คนรู้จักมักจี่คลาคล่ำเกินเทียวซึ่งใครต่อใครก็สอบถามกีดกันวิธีล้น

ยานอนหลับต้นฉบับสาครโดมิควบคุม 5 mg  สนนราคา 2,100 พระบาท ยิ่งใหญ่ยานอนหลับมัตถกแบบ ในตอนนี้ ใช้คืนงานพิธีคล่องแผลงฤทธิ์ด่วน เปลืองระคนกันเครื่องดื่มได้มาทุกอย่าง ทำฤทธิ์ดำเนินการอุดหนุนงีบภายในระยะห่าง 4-5 ครู่ หลังจากถองมาถึงคลาไคลแทบไม่กี่นาทีก็ดำเนินการสละให้นอนมิด ยาเสพติดตัวตนนี้ยังมีชีวิตอยู่ยานอนหลับต้นฉบับกำลัง งานใช้กิจคล่องๆเท่าแทบแกมกันเครื่องดื่มแก้วทุกครั้ง เปลืองเช่น 4 หยดอย่างเดียว ค้ำประกันหลับใหลเต็มที่

ส่วนยานอนหลับต้นฉบับเมล็ดก็จำหน่ายเจริญมิพ่ายแพ้ซึ่งกันและกัน จุดประสงค์การชดใช้กิจข้าวของเครื่องใช้ยานอนหลับตรงนั้นโครงสร้างเล็ดด้วยกันทรงวารีก็ประกอบด้วยกระแสความเคลื่อนคลาดสกัดกั้นดังเช่นต้นร่างเม็ดเก็บตกคล่องพกพาสะดวก กอบด้วยฤกษ์เตรียมตัวกายเดิมเนื้อที่ยาแก้โรคแผลงฤทธิ์ราว 15 นาทีคือพวกทราม มิดังทำนองคลองธรรมธาราพื้นที่ทำฤทธิ์ด่วนจนมุมตระเตรียมตัวมิกะทัน เว้นแต่ยานอนหลับโดไม่คุมแล้วไป ข้ายังมียานอนหลับเมาลีการตั้งกฎเกณฑ์อีกมากร่างกายในที่จะชักจูงแยกออกลูกค้าคว้าทราบว่าจ้างดีฉันซื้อขายยานอนหลับทั้งปวงยี่ห้อ แม่แบบที่ใดดีเลิศทรงสิ่งไรดั่งข้าจะตรวจหามาริบริการเธอ แห่งหนเด่นดกกระทั่งตรงนั้นหมายถึง ยานอนหลับถิ่นที่ข้านำมาแลกเปลี่ยนนั้นจักจำเป็นต้องทะลุการลองเชิงตำหนิใช้ธุรกิจจัดหามาผลิตผลจริงเสียก่อน สินค้าควรชั้นหนึ่งแค่นั้นกระผมจวบจวนจะนำมาแลกเปลี่ยนยื่นให้ผู้บริโภค ลงมาชมยานอนหลับแถวดีฉันนำมาขายตัวเรี่ยมของใช้ดิฉันถิ่นที่ฉันเอามาเตรียมโปรโมชั่นกันได้ผ่านพ้น

ยานอนหลับอัลปร้างไปผอมโซแลดูม 1 mg  มูลค่า 1,900 บาททั้งเป็นยานอนหลับชื่อดังแถวเรียกปิดป้องติดหนี้โอษฐ์ตวาดโซมองม สารเสพติดอวัยวะนี้ยังไม่ตายยานอนหลับถิ่นโศภามากๆ ถูกกันเนื่องด้วยผู้ระวางนอนไม่นิทรา ซึ่งหมายถึงยานอนหลับอีกตนในที่หมอกินในงานเก็บรักษาผู้บาดเจ็บแห่งหนมีอยู่ท่าหลับไหลมิเคล้ง งานชดใช้ธุระง่ายๆบริโภคงวดทิ้ง 1เม็ด ตัวตนหยูกยาทำฤทธิ์ทำเดชทำงานแบ่งออกบรรทมระบิลต่ำกว่า 3-4 มหุรดี ณสมัยก่อนนั้นการตั้งกฎเกณฑ์ใช้ยานอนหลับตัวตนนี้ภายในการมัวมอม โดยการโขลกหยูกยากับยกมาเสด็จพระราชดำเนินผสานพร้อมกับเครื่องดื่มอย่างกับแอลกอฮอล์กำนัลภักษาทาน ทันทีที่โภคมาถึงดำเนินแล้วจะมีอยู่กิริยาท่าทางเบลอ งงงวย ไม่สามารถจำช่วงเวลายุคแผ่นดินยาทำพยศได้ล่วงเลย ยาเนื้อตัวตรงนี้ไม่ประกอบด้วยผลข้างเคียงแถวมีชีวิตภัย งานใช้คืนผลงานพอที่กินยาครั้นจำเป็นต้องขนาดนั้น ทั้งนี้เพราะแม้ใช้คืนทั้งหมดวันกล้าประกอบอุปการะต้านยาด้วยกันผลิตกิริยาท่าทางพึ่งจะยานอนหลับได้รับ
ยานอนหลับลดลงแนกซ์ (Xanax) 1 mg ค่า 1,900 บาท  กลุ่มเม็ดยังมีชีวิตอยู่ยานอนหลับที่เพิ่มขึ้นมาสู่ลูกจากยานอนหลับผอมดูมข้างบน ตัวตนตรงนี้จะทำพยศแหล่งคมัยสสิคสถานที่เพิ่มขึ้นเข้ามามาริ หมายถึงพักเหนื่อยผ่อนคลายกล้าม การกินธุระก็สะดวกน้อยโดด ฉันครั้งเว้น 1 เมล็ด แล้วไปถองห้วยตามมากๆ องค์ยาแก้โรคประกอบกิจสละให้นิทรา3-4 ขณะ มิเคลื่อนคลาดกันพร้อมกับยานอนหลับอดอยากดูมอย่างยิ่งจัดจ้าน กำเนิดเพราะ pfizer บริษัทกำเนิดโอสถ ขายยานอนหลับหัวแถวสิ่งของวัฏสงสาร ยานอนหลับกายตรงนี้มีสมาชิกการตั้งกฎเกณฑ์ชำระคืนพร้อมทั้งถามหาป้องไม่ทำลายต้างกันเข้ากับเนื้อตัวอื่น จับติเตียนหมายถึงสูงสุดยานอนหลับที่ดินเยี่ยมเป็นยอดณแหล่งหล้าพ้นก็เตือนจัดหามา

6

ขายยานอนหลับ

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ประชากรโลกป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับกันมากขึ้น เพราะผลจากการทำงานที่มีความกดดันและการแข่งขันสูง จนทำให้เกิดเป็นความเครียดสะสม และต้องหันไปพึ่งขายยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท เพื่อให้ข่มตาหลับลงได้ แต่รู้ไหมว่า ผลข้างเคียงจากการใช้ระยะยาวร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

         งานวิจัยของ ดร.เจเนวีฟ เบลเลวิลล์ จากมหาวิทยาลัยลาวัล ในแคว้นควิเบ็กของแคนาดา วิเคราะห์ข้อมูลชาวแคนาดากว่า 12,000 คน ตลอด 12 ปี โดยควบคุมปัจจัยอื่น ๆ เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การออกกำลังกาย และความซึมเศร้า ให้เท่าเทียมกันพบว่า คนที่กินยานอนหลับจะตายเร็วกว่ากลุ่มไม่ใช้ยาถึง 36% พร้อมระบุว่า
         
         "ยาไม่ใช่ขนม การกินบ่อย ๆ ย่อมให้โทษ ผู้ที่ใช้ยานอนหลับ เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยตั้งแต่โรคพยาธิไปจนถึงมะเร็ง ยานอนหลับทำให้สมองเฉื่อยชา ไม่ตื่นตัว จึงกระทบต่อการตัดสินใจและอารมณ์ เพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ทั้งยังกดทับระบบหายใจ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาการหายใจตอนนอน โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจ แพทย์ควรแนะนำการบำบัดพฤติกรรมมากกว่าที่จะสั่งจ่ายแต่ยานอนหลับ"

ทั้งนี้ประชากรโลกก็ยังยับยั้งหรือขาดยานอนหลับไม่ได้ถึง 20% เพราะหลายๆสาเหตุ จึงมีร้านขายยานอนหลับ

7

ขายยานอนหลับ

หลายท่านคงจะเคยมีอาการนอนไม่หลับบ้างอย่างแน่นอน การนอนไม่หลับ เป็น อาการหลับยาก หรือ ใช้เวลานานกว่าจะหลับ รวมทั้งอาการหลับๆ ตื่น กระวนกระวาย ต้องลุกขึ้นมาเดินบ่อยๆ นอนไม่สนิท ตื่นนอนเร็วมากถึงแม้จะเข้านอนดึก และไม่สามารถนอนต่อได้ ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ แสดงว่า ท่านกำลังมี "ปัญหานอนไม่หลับ" แล้วนะคะ

เมื่อไหร่จึงเรียกว่านอนไม่หลับ ?
ความผิดปกติของการนอนที่พบบ่อยที่สุด มากถึง 1 ใน 3 ของประชากร คือ การนอนไม่หลับ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า และพบมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น การนอนไม่หลับ ( Insomnia) เป็นความผิดปกติของการนอน ซึ่ง ไม่สามารถนอนหลับได้หรือนอนได้นานตามที่ต้องการ ผลที่ตามมาจะทำให้ร่างกายพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ อ่อนเพลีย ขาดสมาธิ อารมณ์หงุดหงิดง่าย และทำให้ระบบในร่างกายเสียสมดุลการทำงาน มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมายจริงๆ

สาเหตุของการนอนไม่หลับ
สาเหตุของการนอนไม่ยาหลับ นั้น มาจาก 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งการแก้ไขนั้น ทำได้ยากง่ายแตกต่างกันไปดูกันเลยค่ะ

ปัจจัยภายใน หรือ ความเจ็บป่วยของร่างกายและจิตใจ (Physical/Psychiatric Illness) เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล รวมทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องสารสื่อประสาทผิดปกติ เช่น โรคซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน การเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการนอน เช่น โรคการหายใจที่ผิดปกติขณะหลับ โรคกรดไหลย้อน โรคหัวใจ โรคไฮเปอร์ไทรอยด์ โรคปวดไขข้อ โรคมะเร็ง รวมถึง ผู้สูงอายุ จะมีอาการนอนไม่หลับอยู่บ่อย เหตุผลเพราะว่า ระบบการนอนถูกรบกวน เช่น ผู้สูงอายุที่นอนกลางวันนานๆ จะนอนไม่หลับในเวลากลางคืน ก็จะตื่นขึ้นมาทำกิจกรรม ทำให้ลูกหลานซึ่งกำลังพักผ่อนตื่นตามไปดูแลด้วย เมื่อมีพฤติกรรมตื่นตอนกลางคืนบ่อย ร่างกายก็จะอ่อนเพลีย เพราะไม่ได้พักผ่อนต่อเนื่องกัน ตอนกลางวันก็จะง่วงอีก ส่งผลให้นอนกลางวันมาก และไปตื่นเอากลางดึก ซึ่งปัจจัยข้อนี้ ต้องได้รับการแก้ไขและรักษาถ้าเจ็บป่วยด้วยยา

ปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม (Environment Factors) การได้รับ ยา สารเคมี หรือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการนอน ได้แก่
 • เฟอีนและสารกระตุ้นประสาทอื่นๆที่ได้รับระหว่างวัน เช่น ชา กาแฟ หรือ ยาบางชนิด การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายหลับไม่ปกติ เช่น ทำให้ตื่นบ่อย หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ
 • แสงหรือเสียงรบกวน เพราะการขายยานอนหลับที่ดีที่สุด ที่จะทำให้สมองได้พักผ่อนเต็มที่ คือ เสียงที่เงียบที่สุด และแสงสว่างที่น้อยที่สุด
 • บรรยากาศที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนอน เช่น เครื่องนอน ที่นอนที่อบอุ่น ไม่นุ่มและไม่แข็งจนเกินไปรองรับสรีระในการนอนและส่งเสริมการพักผ่อน เครื่องนอนที่สะอาดและเพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้งานจึงมีความจำเป็นมาก

4 วิธีเด็ดๆ แก้อาการนอนไม่หลับแบบทันใจไม่พึ่งยา
 • ปรับตารางเวลาการนอนใหม่ให้เป็นเวลา เพื่อสร้างวินัยให้กับสมอง เมื่อถึงเวลานอนก็จะง่วงทันที และนอนเมื่อง่วงเท่านั้น หากไม่มีอาการง่วงให้ทำกิจกรรมเบาๆ นอกห้องนอน เมื่อง่วงให้รับเข้าห้องนอนทันที ช่วงแรกในการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับด้วยการทำกิจกรรมเบาๆ สามารถทำได้ตลอดจนกว่าจะนอนหลับสนิทและเป็นเวลามากขึ้น เพิ่มเติมข้อควรจำในข้อนี้ว่า ห้องนอนใช้สำหรับทำกิจกรรม ได้ 2 อย่างเท่านั้น คือ กิจกรรมทางเพศและการนอนเท่านั้น
 • ตื่นนอนให้เป็นเวลาถึงแม้จะเป็นวันทำงาน หรือวันหยุด หลีกเลี่ยงการงีบในเวลากลางวัน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็งีบได้ไม่เกิน 1 ครั้ง และ 1 ชั่วโมง และไม่ควรงีบหลังเวลา 15.00 น. เหตุผลเพราะเรากำลังปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตใหม่ ต้องมีวินัยในการนอน กันจริงจัง
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ คาเฟอิน อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนนอน รวมถึงไม่สูบบุหรี่ก่อนนอน ไม่ปล่อยให้หิวแต่ไม่ควรทานมื้อหนักก่อนนอน 2 ชั่วโมง สาวๆ ที่ลดน้ำหนักมักจะหิวก่อนนอน สามารถดื่มนมอุ่นๆ หรือ ทานอาหารว่างเบาๆ อ่านหนังสือบันเทิงหรือ ผ่อนคลาย เพียงไม่กี่นาทีก็จะง่วงได้แล้วรีบเข้านอนคะ
 • ทำห้องนอนให้เงียบสงบและบรรยากาศน่านอน ไร้ แสง สี กลิ่นรบกวน โดยปิดไฟหรือหรี่ไฟให้ห้องแสงสว่างน้อยที่สุด อากาศที่เย็นสบาย คิดง่ายๆ คือ เลียนแบบถ้ำค้างคาวเนื่องจากค้างคาวเป็นแชมป์ของการนอนหลับ สัญลักษณ์ของการหลับใหลยามดึก มันใช้เวลานอนได้ยาวนานและนิ่งสงบถึงวันละ 16 ชั่วโมงภายในถ้ำที่เงียบสงบ มืดและเย็นสบาย คนเราก็เช่นกันคะ สำหรับท่านที่ อาจจะทำงานตอนกลางคืน พักหลับในเวลากลางวัน ต้องใช้ม่านทึบแสงทำให้ห้องมืดที่สุดเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการนอน ถ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศอาจใช้พัดลมที่เสียงเงียบและจัดห้องให้อากาศถ่ายเทสะดวก สมองอาจได้รับออกซิเจนเต็มที่ ไม่แนะนำให้เปิดเพลงหรือ ทีวีทิ้งไว้ เพราะขณะที่เราหลับสมองเราจะทำงานตลอดเวลา แทนที่ร่างกายและสมองจะได้พักผ่อนเต็มที่ เสียงที่แตกต่างไปจะกระตุ้นให้สมองทำงานตลอดเวลา ทำให้หลับไม่สนิทรวมถึงสามารถฝันร้ายได้ทีเดียว ยกเว้นถ้าสิ่งแวดล้อมเสียงดัง อาจต้องใช้เสียงดนตรีหรือเสียงพัดลมกลบเสียงรบกวนแนะนำให้เป็นเสียงที่ดังต่อเนื่องและโทนเสียงใกล้เคียงกัน เช่น เพลงกล่อมเด็ก หรือดนตรีเบาๆ เป็นต้น
 • และที่ขาดไม่ได้ คือ ที่นอนนุ่มๆ เย็นสบายสักชิ้นที่ ไม่ดูดซับกลิ่นกาย ความชื้นและฝุ่นละออง และหากมีคู่นอน ต้องไม่รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนเมื่ออีกฝ่ายพลิกตะแคงตัว แค่นี้ บรรยากาศน่านอนก็จะทำให้คุณหลับสบายตลอดทั้งคืน มีความสุขกับการนอนและช่วยให้สุขภาพคุณแข็งแรงและ สมองปรอดโปร่ง รู้สึกสดชื่นในยามที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้า หรือ ทุกครั้งที่เข้านอน

8

ขายยานอนหลับ

เคยมั้ย.พยายามข่มตาให้หลับ ทั้งบังคับขู่เข็ญตัวเองให้หลับ มองดูนาฬิกาตอนตีหนึ่ง ลืมตาดูอีกทีเพิ่งจะตีสอง หลับตานอนต่อหวังใจว่าตื่นอีกทีคงจะรุ่งสางแล้ว อ้าว! ทำไมเพิ่งจะตีสามเท่านั้น ทั้งๆ ที่ใจนั้นอยากจะหลับเต็มที่ แต่ก็ทำไม่ได้ หลับตาลงแต่คิ้วยังขมวดมุ่นเข้าหากันไป ๆ มา ๆ ไม่ได้หลับเลยตลอดคืน วันถัดมาเลยมีอาการง่วงซึม ปวดมึนศีรษะ บางทีเผลอวูบหลับในขณะทำงานหรือขับขี่ยวดยานพาหนะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บางคนนอนไม่หลับหลายคืนติด ๆ กัน สุขภาพจิตเสียมีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดรำคาญใจหรือฉุนเฉียวได้ง่าย สุขภาพกายก็พลอยย่ำแย่จนอาจเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้

ปัญหานอนไม่หลับ ใครที่ไม่เจอด้วยตัวเองคงยากเข้าใจว่าเป็นทุกข์เพียงใด ยิ่งพยายามข่มตาให้หลับก็ดูเหมือนประสาทจะยิ่งตื่นตัว ปัญหานี้เจอสักคืนสองคืนยังพอทำเนา แต่ถ้านอนไม่หลับบ่อย ๆ หรือหลายคืนติดต่อกัน บางคนทนไม่ไหววิ่งโร่ไปพบแพทย์เพื่อขอยานอนหลับ ช่วงแรกอาจช่วยให้หลับได้ดี แต่ถ้าคุณต้องพึ่งยาไปเรื่อย ๆ ไม่กินแล้วนอนไม่หลับนานไปก็ต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นถึงจะหลับ อาจส่งผลเสียในระยะยาวได้

ก่อนจะหันไปแก้ปัญหาด้วยการทานยานอนหลับซึ่งเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ลองค้นหาว่าต้นตอที่ทำให้คุณนอนไม่หลับเกิดจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่

 • สาเหตุทางจิตใจ เช่น เป็นโรคเครียด โรคซึมเศร้า
 • มีปัจจัยกระตุ้นให้นอนไม่หลับ มักจะเป็นชั่วคราว เช่น ความเครียด, Jet lag, กะงานทำให้นอนไม่เป็นเวลา, จากยา เช่น ยาลดน้ำมูก, คาเฟอีน
 • นอนไม่หลับจากโรคบางโรค เช่น โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์,โรคพาร์กินสัน
 • นอนไม่หลับจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน เช่น วัยทอง ขายยานอนหลับ
ถ้าคำตอบคือ ใช่.
ลองผสานหลาย ๆ เทคนิคที่จะแนะนำต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้คุณกลับมานอนหลับได้ดีขึ้น

รู้จักปรับเปลี่ยน
สาเหตุหลักที่ทำให้นอนไม่หลับมักเกิดจากความเครียด ความรู้สึกซึมเศร้า วิตกกังวลหรือความตื่นเต้นตกใจ ถ้าคุณอยู่ในข่ายนี้ให้ลองพยายามหาวิธีที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความคิดเรื่องต่างๆ ที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งและปลอดโปร่ง อาบน้ำอุ่นๆ รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้ควรเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงเวลาก่อนเข้านอน 4 ชั่วโมง เพราะจะยิ่งทำให้ร่างกายตื่นตัวนอนไม่หลับหนักเข้าไปอีก

ถ้านอนไม่หลับด้วยปัจจัยกระตุ้นชั่วคราว หากปัจจัยเหล่านั้นถูกขจัดหรือหมดไปส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะกลับมานอนหลับได้เป็นปกติดังเดิม อย่างคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่มากเกินไปจนทำให้นอนไม่หลับ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเวลาบ่ายหรือก่อนเข้านอน แล้วเปลี่ยนมาดื่มเครื่องดื่มร้อนๆ แทน เช่น นม  คนที่นอนไม่หลับจากปัญหา Jet lag เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะร่างกายปรับเวลาใหม่ได้ก็จะหลับได้เอง หรือคนที่นอนไม่หลับจากยาถ้าหยุดยาก็มักจะกลับมาหลับได้

หากมีพฤติกรรมการนอนไม่ถูกต้อง เช่น นอนกลางวันมากเกินไป ชอบอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์บนเตียงนาน ๆ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองโดยเข้านอนให้เป็นเวลาสม่ำเสมอ อย่าเข้านอนถ้ายังไม่รู้สึกง่วง และหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์บนเตียงนานๆ เพราะอาจเกิดความเคยชินทำให้ไม่หลับ อย่าลืมสังเกตสภาพแวดล้อมห้องนอนของคุณด้วยว่าเอื้อต่อการนอนหลับหรือเปล่า เช่น ห้องคับแคบ, เสียงดัง ถ้าใช่ก็รีบจัดสภาพแวดล้อมใหม่โดยด่วน

แก้นอนไม่หลับด้วยไฮเปอร์แบริค (HBO)
นับเป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่พบว่าช่วยแก้ปัญหานอนไม่หลับได้ผลดี เนื่องจากการนอนไม่หลับก่อให้เกิดสภาวะเครียดในร่างกาย และการไหลเวียนเลือดไม่ดี การได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในภาวะมากกว่าความดันบรรยากาศ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในส่วนที่ไม่ดี ทำให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้น

การรักษาด้วยไฮเปอร์แบริคไม่ยุ่งยาก คนไข้ที่มีปัญหานอนไม่หลับแต่ร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงดี เช่น ไม่มีอาการไข้ หรือหวัด หรือโรคติดเชื้ออื่นๆ สามารถมาเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริคได้เลย ขณะทำจะต้องสวมหมวก (Hood) ออกซิเจนแล้วเข้าไปนั่งหรือนอนภายในห้องปรับบรรยากาศที่เรียกว่า อุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber) ซึ่งจะมีสภาพความกดบรรยากาศสูง เป็นเวลานานประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง บางท่านทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายจะอาศัยช่วงเวลานี้งีบหลับไปเลยก็ยังได้ การรักษาภาวะนอนไม่หลับควรเข้าเครื่องไฮเปอร์แบริคประมาณ 1 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยความถี่ในการทำแพทย์จะพิจารณาตามลักษณะอาการของผู้ป่วย

ปรึกษาแพทย์
บางครั้งสาเหตุของการนอนไม่หลับที่เกิดจากโรคทางกายบางโรค โรคเครียด โรคซึมเศร้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน หากทำการรักษาโรคต่าง ๆ ดังกล่าวควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาด้วยไฮเปอร์แบริคก็จะทำให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น ส่วนการพบแพทย์เพื่อขอยานอนหลับมารับประทานนั้น แนะนำว่าลองนำเทคนิคที่กล่าวไป 2 วิธีข้างต้นไปใช้ดูก่อนว่าเห็นผลหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่พบว่าได้ผลดี จะได้ไม่ต้องพึ่งยานอนหลับ ส่วนว่าแพทย์จะจ่ายยานอนหลับให้หรือไม่นั้น คงขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ซึ่งจะพิจารณาจากปัญหาของคนไข้แต่ละราย

สำหรับใครที่มีอาการนอนไม่หลับมานานแล้วกินยานอนหลับจนติด ถ้าอยากจะลดหรือเลิกยาควรปรึกษาแพทย์ และอีกวิธีที่พบว่าช่วยคนที่ติดยานอนหลับใช้ยาลดลงได้ก็คือ การรักษาด้วยไฮเปอร์แบริค โดยเข้าเครื่องครั้งละ 1 - 2 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือปรับตามอาการของผู้ป่วย

"ถ้าปัญหานอนไม่หลับกำลังคุกคามคุณ นอกจากเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมด้วยตัวคุณเองก่อนและพึ่งพาการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว จะเห็นว่ายังมีการแพทย์ทางเลือกอย่างไฮเปอร์แบริคที่เข้ามาช่วยเสริมทัพให้การรับมือการอาการนอนไม่หลับได้ผลดียิ่งขึ้น หวังว่าแต่นี้ไปยามค่ำคืนของคุณคงไม่ต้องนอนลืมตาโพลงในความมืดกันอีกแล้วนะคะ"

9
อื่นๆ / ทดสอบ
« เมื่อ: ธ.ค. 05, 2018, 06:07 PM »

ขายยานอนหลับ

โรคนอนไม่หลับ ไม่เพียงแต่สร้างความหงุดหงิดใจให้แก่ผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณในวันถัดไปอีกด้วย โดยคุณอาจรู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวัน รู้สึกไม่สดชื่น รวมถึงสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอีกด้วย ทั้งนี้เราลองมาดู 8 สาเหตุและวิธีแก้ดังต่อไปนี้ว่าทำไม คุณถึงนอนหลับไม่สนิท

1. คุณกำลังเครียด
แม้ว่าความเครียดจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่คุณทราบหรือไม่ว่าเมื่อคุณเครียด จะส่งผลให้ร่างกายทำงานผิดปกติ โดยความเครียดจะเป็นตัวขัดขวางกระบวนการทางชีวภาพซึ่งจะส่งผลต่อการนอนหลับได้ ทั้งนี้หากคุณไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ ก็อาจต้องเข้ารับการบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT-I) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวิธีจิตบำบัด โดยวิธีดังกล่าวอาจช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้น

2. ไม่มีเวลาตื่นที่แน่นอน
การมีกิจวัตรที่ต้องทำเป็นเวลาที่แน่นอนในแต่ละวัน สามารถช่วยให้การนอนของคุณมีคุณภาพดีขึ้นได้ ทั้งนี้การไม่มีตารางนอนที่แน่นอน อาจทำให้คุณตื่นนอนไม่เป็นเวลา ส่งผลให้นาฬิกาชีวิต (Body's clock) ของคุณรวนได้

3. คุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุเกือบ 50 ปี หรือมากกว่านั้น
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือมีอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป อาจส่งผลต่อการ นอนหลับไม่สนิท ได้ โดยเฉพาะการลดลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนสามารถนำไปสู่ อาการนอนไม่หลับ และอาจทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบ ส่งผลให้คุณนอนหลับได้ยากขึ้น ทั้งนี้อาการดังกล่าวสามารถรักษาได้โดยใช้วิธีฮอร์โมนบำบัด

4. คุณกำลังเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ
หากคุณเป็นคนที่ นอนกรนเสียงดัง และ ตื่นมากลางดึกบ่อยครั้ง คุณอาจมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ใน ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับ อย่างไรก็ดีอาการดังกล่าวสามารถรักษาได้ด้วยเครื่อง CPAP (Continuous Positive Airflow Pressure) ซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับรักษา อาการนอนกรน และ ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ

5. คุณกำลังตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า
ผู้ที่มี อาการซึมเศร้า จะไม่เพียงแต่รู้สึกเศร้าหมองหรือขาดความสนใจสิ่งรอบตัวเท่านั้น แต่อาจมี ภาวะนอนไม่หลับ ร่วมด้วย ทั้งนี้หากช่วงนี้คุณกำลังมีอาการดังกล่าว ก็ควรหาคนคอยรับฟังปัญหาหรือควรรีบพบแพทย์โดยไวที่สุดเพื่อจะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงที

6. ใช้ยานอนหลับที่ซื้อทานเอง
แม้ว่า ยานอนหลับ สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา หากคุณทานยาทุกคืนหรือหยุดยาทันที จะส่งผลให้การนอนหลับของคุณแย่ลง ดังนั้นหากต้องการใช้ ยานอนหลับ ก็ควรเป็นยาที่อยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์

7. ทานอาหารก่อนนอน
มีการค้นพบว่า โรคกรดไหลย้อน เป็นหนึ่งในสาเหตุที่รบกวนการนอนของชาวอเมริกันอายุระหว่าง 45 ถึง 64 ปี ซึ่งผู้ป่วยมักมีอาการแสบร้อนกลางอก ไอและสำลัก ขณะนอนหรือกำลังจะหลับ ทั้งนี้คุณสามารถป้องกันการเกิดอาการดังกล่าวได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการทานอาหารก่อนเข้านอนประมาณ 4 ชั่วโมง

8. มีแสงไฟรบกวน
การนอนโดยที่ไม่ได้ดับไฟหรือมีแสงไฟรบกวน จะส่งผลต่อนาฬิกาชีวิต (Circadian rhythm) และทำให้ฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับลดลง ทั้งนี้นอกจากการดับไฟก่อนนอนแล้ว หากคุณอยากให้การ นอนหลับสนิท ได้ดีขึ้น ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อนเข้านอนประมาณ 2-3 ชั่วโมง

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณเป็นโรคนอนไม่หลับขายยานอนหลับ ทั้งนี้หากคุณลองสำรวจตัวเองแล้วพบว่าช่วงนี้คุณต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการข่มตานอน หรือนอนหลับไม่สนิท มาหลายวัน คุณควรรีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที

10

ขายยานอนหลับ

นอนไม่หลับ ความต้องการในการนอนหลับพักผ่อนของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ อายุ สภาพร่างกาย และสุขภาพ โดยทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่จะใช้เวลานอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง เมื่อตื่นขึ้นก็สดชื่น พร้อมที่จะทำงานและไม่ต้องการนอนพักผ่อนตอนกลางวันอีก อย่างไรก็ตามบางคนอาจจะต้องการเวลานอนน้อยหรือมากกว่านั้น การนอนไม่หลับไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะ หรืออาการที่เกิดขึ้นร่วมกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่ทำให้เครียด หรือไม่สบายใจ ความผิดปกติทางกายหรือจิตใจ หรือสภาพแวดล้อมบางอย่าง เช่น การแปลกสถานที่ เป็นต้น บางคนสงสัยว่าเมื่อใดจึงจะเรียกว่า มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยทั่วไปมีข้อสังเกตง่ายๆ ว่า เมื่อรู้สึกว่านอนไม่หลับ หลับไม่สนิทหรือหลับไม่พอเป็นเวลา 3 วันในหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน และรู้สึกวิตกกังวลต่ออาการที่เกิดขึ้นร่วมกับหน้าที่การทำงานที่แย่ลง ก็จะถือว่านอนไม่หลับเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

ลักษณะอาการที่พบร่วมกับอาการนอนไม่หลับ

นอนไม่หลับมักพบร่วมกับอาการของความเครียด ความไม่สบายใจ และเมื่อเริ่มนอนไม่หลับ เราก็มักจะเริ่มรู้สึกกลัวการนอนไม่หลับ หมกมุ่นเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ พยายามบังคับให้ตนเองนอนให้หลับ โดยปกติการนอนเป็นธรรมชาติบังคับไม่ได้ ทำให้การนอนในคืนถัดไปแย่ลงจากความกังวลของเราเอง เกิดเป็นวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การนอนไม่หลับรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้บางครั้งสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับจะหมดไปแล้วก็ตาม

การที่มาพบแพทย์เร็วจะทำให้พบสาเหตุโดยเร็ว การรักษาจะง่ายขึ้นถ้าปล่อยให้เป็นมาก การรักษาจะยากขึ้น หรือถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคใดๆ ก็ตาม ก็จะได้รับคำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการนอนหลับที่ถูกต้อง ทำให้ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้


ชนิดของการนอนไม่หลับ

 • หลับยาก พวกนี้จะหลับได้ อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมง
 • หลับไม่ทน พวกนี้หัวค่ำอาจพอหลับได้ แต่ไม่นานก็จะตื่นบางคนอาจไม่หลับอีกตลอดคืน
 • หลับๆ ตื่นๆ พวกนี้อาจจะมีความรู้สึกคล้ายไม่ได้หลับเลยทั้งคืน เพียงแต่เคลิ้มๆ ไปเป็นพักๆ


ปัญหานอนไม่หลับอาจทำให้อ่อนเพลีย และเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ สามารถสั่งซื้อยาได้ที่ ร้านขายยานอนหลับ ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719

หน้า: [1]