Thailandwebtoday

General Category => กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: bmKamBungX ที่ ส.ค. 10, 2018, 06:44 PM

หัวข้อ: วิธีและก็กระบวนการถ่ายรูปพระเครื่องลางด้วยกล้องถ่ายภาพขนาดเล็กหรือกล้องถ่ายรูปคอมแพค
เริ่มหัวข้อโดย: bmKamBungX ที่ ส.ค. 10, 2018, 06:44 PM
หลักนิยมสำหรับในการถ่ายภาพพระเครื่องลางนั้น เป็นการถ่ายรูปให้ได้ภาพพระเครื่องลางที่มีลักษณะลอย

เด่นขึ้นมาจากพื้นข้างหลัง แล้วก็ให้พื้นข้างหลังของภาพมีสีต่างๆจากที่อยากได้ โดยไม่มีเงาของพระ พนันออนไลน์ (http://www.ufa007.com)

     เครื่องติดอยู่กับพื้นข้างหลังของภาพ (แบบอย่างรูปถ่าย มองรูปที่ 4) การจะได้ภาพพระเครื่องลางในลักษณะดัง
กล่าว ทำเป็นโดยถ่ายภาพพระเครื่องลางที่วางอยู่บนกระจก ซึ่งวางยกสูงจากพื้นสักระยะหนึ่งประมาน 4-5

นิ้ว โดยมีแผ่นเบื้องหลังสีต่างๆใส่ไว้ข้างล่างของกระจก กระจกจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ช่วยทำให้ภาพพระ

    เครื่องลอยเด่นขึ้นจากพื้น นอกนั้นยังช่วยทำให้เงาของพระเครื่องลางถูกหักเหทอดหายออกไป ไม่ติด

ลงที่เบื้องหลังของภาพอีกด้วย กระจกที่ใช้ควรจะเป็นกระจกตัดแสงสว่าง ไม่ใช่กระจกปกติ เพราะว่า

ถ้าเกิดใช้กระจกปกติ เงาของวัตถุต่างๆที่อยู่ข้างบน ดังเช่น เงาของโทรศัพท์ เงาของคนถ่ายเองพนันบอลออนไลน์ (http://ufa007.com/)